Amaç ve Kapsam

Dergimiz Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Veterinerlik, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni alanında hazırlanan çalışmaları yayınlamayı amaç edinmiştir.

Iğdır Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi’nde tarım alanında yazılan makaleler (orijinal araştırma, derleme) yayınlanır. Dergi yılda 2 sayı olarak (Haziran ve Aralık) yayınlanır ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilir.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Sorumlu yazar, ilgili makaleyi tüm yazarlar tarafından imzalanan “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi Formu” ile beraber tbd@igdir.edu.tr mail adresine göndermelidir. Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmayan veya dergi amacına uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Makaleler değerlendirilmek üzere konu ile ilgili en az iki hakeme (gerekli görüldüğünde üçüncü hakeme) gönderilir. Makalelerin yayına kabulü, hakem görüşleri doğrultusunda, Yayın Kurulunca karara bağlanır. Makalelerin işlem süresi 1-5 aydır. Yayına kabul edilen makaleler hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda düzeltilmek üzere sorumlu yazara iletilir. Öneriler doğrultusunda düzeltilen makale tekrar mail ile editöre gönderilir.

Makale değerlendirme sürecinde iThenticate Plagiarism Detection yazılımı kullanarak sunulan makalelerin benzerlik oranı değerlendirilir. Sunulan makalenin benzerlik oranı kaynaklar kısmı dahil edilmeksizin % 20'nin altında olmak zorundadır.